Donatiegesprek

Voor het voeren van een donatiegesprek met de naasten van een potentiële orgaan- en/of weefseldonor is een goede voorbereiding essentieel. Bekijk hier de aandachtspunten. 

Vóór het voeren van een donatiegesprek is het belangrijk om na te gaan:

 • Wat is de registratie in het Donorregister?
 • Hoe zit het met wils(on)bekwaamheid ten tijde van registratie?
 • Met welke naasten/nabestaanden vindt het donatiegesprek plaats en wat zijn hun rechten?

Raadplegen Donorregister

Is de patiënt overleden of komt de patiënt te overlijden? En zijn er geen medische contra-indicaties voor orgaan- of weefseldonatie? Raadpleeg dan het Donorregister: 071 579 5795.

Bekijk de uitkomsten in het Donorregister en hun betekenis voor jou als medisch professional.

Registratie Hoe bespreek je dit in het donatiegesprek?
Geen bezwaar Er is toestemming voor donatie van organen en weefsels. Informeer de naasten over de registratie en hoe die tot stand is gekomen.
Ja Er is toestemming voor donatie van organen en weefsels. Informeer de naasten over de registratie.
Nee Er is geen toestemming voor donatie. Je moet de naasten van de patiënt wel over deze registratie informeren.
Beslissing aan nabestaanden Informeer de nabestaanden over de registratie en vraag toestemming voor donatie aan de nabestaanden t/m de 2e graad.
Beslissing aan specifiek persoon Informeer de naasten over de registratie en vraag toestemming voor donatie aan de specifieke persoon.

Informatie ophalen over wils(on)bekwaamheid

Als arts ben je verplicht om na te gaan of de patiënt ten tijde van de registratie in het Donorregister wilsbekwaam was. Deze informatie kan invloed hebben op het donatiegesprek. Gebruik de Beslisboom Donatiegesprek om te bepalen met welke personen het donatiegesprek gevoerd moet worden en welke rechten zij hebben.

Donatiegesprek in 5 stappen

Een donatiegesprek vindt niet dagelijks plaats. Het is van groot belang dat de naasten vrede kunnen hebben met de uiteindelijke beslissing. Bereid daarom het gesprek goed voor.

1. Voorbereiden gesprek

 • De registratie van de patiënt in het Donorregister is leidend. Raadpleeg daarom voor het donatiegesprek het Donorregister en check hoe die tot stand is gekomen.
 • Ga na met wie je het donatiegesprek voert en wie er beslissingsbevoegd is voor donatie.
 • Weet wat je moet en wil vertellen.

2. Openen gesprek

 • Zorg voor een goede opening. Open hartelijk en spreek medeleven uit over de situatie (overlijden dierbare).
 • Controleer of het slechte nieuws geland is.

3. Informatie over registratie

 • Vertel hoe de persoon in het Donorregister staat.
 • Observeer hoe de naasten reageren en vraag of zij wel eens met de patiënt over donatie hebben gesproken.

4. Overleggen en uitleg procedure

 • Bespreek hoe de registratie tot stand is gekomen en de houding van de patiënt ten aanzien van donatie.
 • Geef informatie over de donatieprocedure en/of schakel een andere professional in, zoals een orgaandonatiecoördinator (ODC) of geestelijk verzorger.

5. Beslissen

 • Vat samen waar jullie over gesproken hebben en benoem de conclusie (wel/geen donatie).
 • Controleer of dit klopt met de gedachten van de naasten.
 • Leg het vervolg uit en/of sluit het gesprek af.

E-learning De donorwet

De donorwet is complex. Daarom is er een gratis e-learning. Die biedt een goede basis voor het voeren van een donatiegesprek. 

Meer informatie