Wachtlijst voor weefseltransplantatie

Je bent door je arts op de wachtlijst geplaatst voor donorweefsel. Je arts heeft je hiervoor aangemeld bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Maar wat betekent dat? En hoe lang moet je wachten? 

Voor welke weefsels kun je op de wachtlijst staan?

Wat gebeurt er met weefsels?

Weefsels van een overledene worden nooit direct getransplanteerd. Ze gaan eerst naar een weefselbank. Dat is een organisatie die de weefsels verder onderzoekt en beoordeelt en na goedkeuring bewaart. Artsen die bot- of huidweefsel nodig hebben voor een patiënt, kunnen deze opvragen bij de weefselbank. Zijn er hartkleppen of hoornvliezen nodig om een patiënt te helpen, dan doet de arts een aanvraag bij de NTS.

Soms is er bij de weefselbank meer weefsel op voorraad dan nodig is voor Nederlandse patiënten. Als weefsels te lang liggen opgeslagen, zijn ze niet meer te gebruiken. Daarom kunnen de weefsels ook door artsen in het buitenland worden gebruikt. Nederland krijgt ook weefsels van buitenlandse weefselbanken om patiënten in Nederland mee te helpen. Voor weefsels die naar het buitenland gaan, krijgt de Nederlandse weefselbank een vergoeding voor de gemaakte kosten. Ze gebruiken deze vergoeding om hier patiënten te kunnen blijven helpen met weefsels. 

Wie bepaalt welk weefsel een patiënt krijgt?

Artsen registreren hun patiënten voor de weefselwachtlijst bij de NTS. De NTS wijst getypeerde hoornvliezen en hartkleppen toe. Ongetypeerde hoornvliezen, bot- en huidweefsel vragen artsen op bij de weefselbank. Donorweefsel wordt bewaard bij verschillende weefselbanken in Nederland. De weefselbanken zijn non-profit instellingen die zorgen voor het betrouwbaar verwerven en distribueren van weefsel voor transplantatie. De NTS beheert de wachtlijsten voor hoornvliezen, hartkleppen en lichaamsaders. Voor botweefsel (grote botstukken) beheert ETB-BISLIFE de wachtlijst. Voor huid is er geen wachtlijst.

Wie maakt de regels voor toewijzing van weefsel?

Een medisch team van de NTS stelt de regels op. Als er veel medische gegevens van donor en de ontvanger bij elkaar moeten passen, berekent de computer wie in aanmerking komt voor donorweefsel. Soms is een computerberekening niet nodig, bijvoorbeeld bij hoornvlies zonder weefseltypering. In dat geval bepaalt jouw arts wanneer je aan de beurt bent voor een transplantatie. De NTS zorgt er dan voor dat er op tijd een hoornvlies uit de weefselbank beschikbaar is.

Nieuwsgierig hoeveel patiënten op dit moment wachten op weefsel? En hoeveel weefseldonoren en hoeveel weefseltransplantaties er zijn geweest?