Wachtlijst voor orgaantransplantatie

Een nieuw orgaan kan uw leven redden. U komt voor orgaantransplantatie in aanmerking als het de enige mogelijkheid is om te blijven leven. Er is een wachtlijst omdat er niet genoeg organen zijn om iedereen te kunnen helpen. Voordat u op de wachtlijst voor een transplantatie komt, heeft u eerst een aantal gesprekken en onderzoeken in het ziekenhuis.

Brochure: Op de wachtlijst

Lees hieronder meer over hoe u op de wachtlijst komt voor een orgaantransplantatie of bekijk dit filmpje: Op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de wachtlijst voor een orgaantransplantatie werkt. Je gaat nu naar Youtube.
Op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie

Voor welke organen kunt u op de wachtlijst staan?

Onderzoeken orgaantransplantatie

Het is belangrijk dat u het orgaan krijgt dat zo goed mogelijk bij u past. Uw conditie moet goed genoeg zijn voor een operatie en voor de medicijnen die u krijgt na de transplantatie. Daarom krijgt u vooraf een aantal onderzoeken. Soms in uw eigen ziekenhuis, maar meestal in het transplantatiecentrum van een universitair ziekenhuis. Ieder ziekenhuis heeft eigen specialisaties. U gaat naar het ziekenhuis dat gespecialiseerd is in transplantatie van uw orgaan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist welk ziekenhuis welke organen mag transplanteren.

Het transplantatieteam

Tijdens de onderzoeken maakt u kennis met het transplantatieteam. In zo’n team zitten artsen, diëtisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en medisch maatschappelijk werkers. Uit welke mensen het team precies bestaat, verschilt per ziekenhuis en per orgaan. Dit transplantatieteam beslist of u een transplantatie nodig hebt en of u lichamelijk en geestelijk fit genoeg bent voor een operatie. Uiteindelijk beslist u zelf of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden.

Wanneer kom ik op de wachtlijst voor een orgaan?

U komt op de wachtlijst als de uitslagen van de onderzoeken goed zijn en als u de operatie aankunt. Er mogen geen grote risico’s zijn waardoor de operatie mis kan gaan. Iemand van het transplantatieteam zet uw gegevens in een centraal computersysteem. Hierna staat u op de wachtlijst voor een orgaan.: Eurotransplant is de organisatie die de wachtlijsten voor organen beheert. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is er verantwoordelijk voor dat dit op een goede manier gebeurt.

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst?

Er is een wachtlijst per orgaan. Hier zie je hoeveel mensen er wachten op een nier, alvleesklier, hart, long, lever en dunne darm. Sommige patiënten hebben meer organen nodig en staan op meer wachtlijsten. Het gaat om patiënten in Nederland.

Toewijzen van een orgaan

U staat op de Nederlandse wachtlijst voor een orgaan of weefsel. Kinderen en patiënten die heel snel een donororgaan nodig hebben omdat ze anders op korte termijn doodgaan, kunnen een orgaan ontvangen uit het internationale aanbod van organen. Nederland werkt hierin samen met Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg, Kroatië, Duitsland, Hongarije en België om zoveel mogelijk patiënten op de wachtlijst te helpen

Als een donor overlijdt, zet het ziekenhuis al zijn medische gegevens in een centraal computersysteem. Denk aan de bloedgroep en weefseltypering. Dan vergelijkt een computerprogramma deze donorgegevens met de gegevens van patiënten op de wachtlijst. Dat levert een lijst op met patiënten bij wie het donororgaan goed past. Ook wachttijd en een eerlijke verdeling tussen de landen weegt daarin mee.

De lijst van organen en ontvangers

Als een orgaan beschikbaar komt, bekijkt een medewerker van Eurotransplant de wachtlijst en belt naar de arts van de patiënt die het beste past bij het orgaan en het eerste aan de beurt is voor het donororgaan. Als u dit bent dan bespreekt de arts met u of uw fit genoeg bent voor de operatie en of dit orgaan geschikt is. Is dat niet het geval, dan neemt Eurotransplant contact op met het ziekenhuis van de tweede patiënt op de lijst.

Krijgen sommige patiënten voorrang?

Soms krijgen patiënten een speciale vermelding op de wachtlijst. Dat kan bijvoorbeeld de vermelding ‘hoog urgent’ zijn. Bijvoorbeeld als uw medische situatie heel ernstig is of als je nog heel jong bent. U krijgt dan voorrang als er een geschikt orgaan is. Hoe dit precies werkt, is voor elk orgaan anders.

Internationale uitwisseling van organen

Voor de internationale uitwisseling van organen is een eerlijke verdeling tussen de landen belangrijk. De computerberekening telt dit mee als er een orgaan beschikbaar is. Bijvoorbeeld: een donororgaan uit Nederland gaat naar een patiënt in België die dodelijk ziek is en bij wie dat orgaan precies past. De volgende keer dat er in België een donororgaan is, weegt mee dat Nederland nog een orgaan terugkrijgt.

Wie maakt deze regels voor toewijzing van organen?

Medisch specialisten uit alle acht Eurotransplant-landen maken samen de regels voor het toewijzen van donororganen. Artsen uit Nederlandse transplantatiecentra bepalen de regels voor toewijzing van organen in Nederland. Op basis van deze regels voert een computerprogramma berekeningen uit om organen van een donor aan patiënten te koppelen.

Weten hoe u op de wachtlijst staat?

Uw eigen arts heeft uw status op de wachtlijst met u besproken en deze bij de NTS aangemeld. Hij of zij is uw eerste aanspreekpunt en kan uitleggen waarom u deze status hebt. Uw status verandert soms en ook dan legt uw arts uit waarom.

Wilt u zelf uw wachtlijststatus bij ons opvragen? Of de status van uw kind? Dat kan voor hart, nier, longen en lever. Stuur ons dan het ondertekende formulier inzage status wachtlijst donororgaan.

Belangrijk: Vergeet niet bij het aanvragen van de wachtlijststatus van uw kind een kopie van een geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van zowel u als uw kind mee te sturen. De kopie van uw identiteitsbewijs gebruiken wij om uw identiteit te controleren. Wij vergelijken uw naam, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) met de gegevens die al bij ons bekend zijn. U krijgt van ons een brief met uw status zoals die op dat moment bij ons geregistreerd staat.

Wilt u meer weten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het opvragen van uw wachtlijststatus? Lees de privacyverklaring opvragen status wachtlijst.