Vraag en antwoord Kwaliteitsstandaard Donatie

De Kwaliteitsstandaard Donatie beschrijft de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister. 

Naasten en Nabestaanden Eigen wilsverklaring Vergewisplicht Wilsonbekwaam Donoren onder de 12 jaar

Naasten en Nabestaanden

Eigen wilsverklaring

Vergewisplicht

Wilsonbekwaam

Donoren onder de 12 jaar

'Ja' en 'Geen bezwaar'

Bij een ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ registratie is er toestemming voor donatie, deze registratie is leidend. De nabestaanden kunnen aannemelijk maken dat de registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt. Zij kunnen dit kenbaar maken aan u. Is deze uitleg voldoende overtuigend dan kan de registratie ongeldig worden en geldt de informatie van de nabestaanden. Het is aan het professionele oordeel u als arts om te beslissen of u kan vertrouwen dat de registratie overeenkomt met de wens van de patiënt. NB. NAASTEN zijn niet beslissingsbevoegd, dus mogen ook niet aannemelijk maken dat wens niet overeen zou komen. U dient de naasten wel te informeren over de registratie.

Scholing Kwaliteitsstandaard Donatie

Alle artsen in Nederland moeten het initiële deel van het donatiegesprek kunnen voeren conform het gestelde in de nieuwe donorwet en de Kwaliteitsstandaard Donatie. Afhankelijk van de functie/het takenpakket van een arts of medisch professional zijn één of meerdere onderdelen van toepassing. 

Meer over scholing