Richtlijnen COVID-19

Tijdens de corona-pandemie waren er diverse COVID-richtlijnen voor de orgaan- en weefselketen. Per 4 mei 2023 is het beleid voor SARS-CoV-2 geactualiseerd en zijn de meeste richtlijnen niet meer van toepassing. 

Orgaandonatie en COVID-19

Op dit moment is voor orgaandonatie alleen de Richtlijn Intensive care nog van toepassing. Deze is geactualiseerd op 25 mei 2023.

Richtlijn Intensive care

Belangrijkste verschil in deze richtlijn ten opzichte van eerdere versies:

  • Een positieve test van een donor op COVID-19  is geen algemene contra-indicatie meer voor orgaandonatie.
  • Voor donatie van hart en longen blijft een positieve test op COVID-19 nog wel een contra-indicatie of wordt een ‘case by case’ beoordeling gedaan.

Ook internationaal is het beleid afgeschaald en kunnen positieve donoren worden geaccepteerd.

> Download de IC-richtlijn (pdf-versie 7.0)

Weefseldonatie en COVID-19

Er worden geen postmortale keel- en/of neusswabs meer uitgevoerd. Bekijk hier wanneer COVID-19 een contra-indicatie is voor weefseldonatie. 

> Weefselcriteria en COVID-19

Transplantatie en COVID-19

Tijdens de coronapandemie was deze website een centraal punt om transplantatiepatiënten te informeren over geldende richtlijnen. Na de pandemie is deze informatie offline gehaald. Patiënten die vragen hebben over risico's van een COVID-infectie of vaccinaties verwijzen we naar hun behandelend arts. 

Lees verder