Werkinstructie donatie bij overlijden voor triagisten en doktersassistentes

Iedereen die 85 jaar of jonger is, kan eventueel weefseldonor worden. Volg daarom bij een melding van overlijden de werkinstructie.

Download werkinstructie

1. Check de leeftijd van de overledene

Indien overledene 86 jaar of ouder is: einde procedure. Noteer in het HIS (ICPC: A96 dood/overlijden): geen weefseldonatie vanwege leeftijd. 

2. Raadpleeg, indien de patiënt 85 jaar of jonger is het Donorregister 

Bel hiervoor de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) op 071 - 579 57 95 (24u/dag).

Tijdens het raadpleeggesprek geeft u het volgende door:

  • Dat u geen arts bent en daarom geen medische gegevens kunt verstrekken.
  • Dat het om een potentiële weefseldonatie gaat (geen orgaandonatie).
  • De naam van de eigen huisarts van de overledene en de adresgegevens van diens praktijk.
  • Het telefoonnummer waarop de NTS, indien nodig, terug kan bellen.
  • Het BIG-nummer van de arts, namens wie er geraadpleegd wordt. Er zal ter verificatie gevraagd worden om de achternaam van de arts.
  • Het BSN van de overledene. Indien dit niet bekend is, zijn geslacht, initialen, achternaam, geboortedatum en adres ook voldoende.

3. De NTS geeft de uitslag door

  • Indien aangetroffen wordt ter verificatie de achternaam van de patiënt gevraagd.
  • Indien niet aangetroffen wordt de achternaam gespeld en het geslacht, de initialen en de geboortedatum herhaald. Controleer dit zorgvuldig.
  • De uitslag van de raadpleging wordt doorgegeven. Geef dit door aan de huisarts. Mogelijke uitkomsten:

Er is geen registratie aangetroffen in het Donorregister

Vertel de arts dat er geen registratie van de overledene is aangetroffen in het Donorregister. De arts gaat na of er contra-indicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een toestemmingsgesprek met de nabestaanden.

Er is toestemming voor donatie

Vertel de arts dat de overledene met Ja of Geen bezwaar staat geregistreerd. De arts gaat na of er contra-indicaties zijn en informeert de naasten.

Er is geen toestemming voor donatie

Vertel de arts dat de overledene Geen Toestemming geeft voor donatie. De arts informeert de naasten over de registratie.

Er is geregistreerd dat de nabestaanden mogen beslissen

Vertel de arts dat de nabestaanden mogen beslissen over de donatie. De arts gaat na of er contra-indicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een toestemmingsgesprek met de nabestaanden.

Er is geregistreerd dat een specifiek persoon mag beslissen

Vertel de arts dat de overledene een specifieke persoon wil laten beslissen over de donatie. Geef de arts de naam en contactgegevens van deze persoon. De arts gaat na of er contra-indicaties zijn en voert, indien dit niet het geval is, een toestemmingsgesprek met de specifieke persoon. Is deze persoon niet bereikbaar, dan mogen de nabestaanden beslissen over de donatie.

  • Tot slot wordt gemeld welke weefsels de overledene o.b.v. de leeftijd kan doneren. Mogelijke weefsels zijn: oogweefsel, huid, hartkleppen, thoracale aorta en bot- en peesweefsel. Geef dit ook door aan de arts.

4. Noteer de uitslag in het HIS

Maak, ongeacht de uitkomst van het Donorregister, altijd een notitie in het HIS (ICPC: A96 dood/overlijden) met de uitslag van de raadpleging.

5. Aanmelden

Indien er toestemming is voor donatie dient de arts de overledene aan te melden bij de NTS als donor. De arts kan hiervoor bellen naar 071 - 579 57 95 (24u/dag).