Medische kosten van donatie bij leven

De zorgverzekeraar vergoedt de medische kosten donatie bij leven. Bij nierdonatie is dit tot 3 maanden na de operatie en bij leverdonatie tot 6 maanden na de operatie. Het gaat dan om de kosten van de voorbereidende onderzoeken, de ziekenhuisopname, operatie en de controles achteraf.

Meld bij de zorgverzekering dat je donor bent

Je moet een komende operatie altijd melden bij de aanvraag van een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je dit niet doet, kan dit bij het optreden van complicaties gevolgen hebben voor de uitkering. Indien er onderzoek nodig is om te kunnen doneren, dan betaalt de verzekering de kosten.

Eigen risico aangesproken?

Het is niet de bedoeling dat je de kosten zelf moet betalen via je eigen risico. Is je eigen risico wel aangesproken? Dan kun je deze kosten terugkrijgen via de onkostenvergoeding donatie bij leven.

Stuur een medische verklaring mee waarom je deze zorg nodig had én een verklaring van de verzekering dat de kosten onder je eigen risico vallen. Kosten van medicijnen of andere zorgkosten onder de € 25 kun je betalen uit de eenmalige vergoeding. Deze krijg je dus niet apart vergoed als ze onder je eigen risico vallen.

Misschien krijg je als donor enkele onderzoeken, zoals het maken van een scan. Dit kan in een ander ziekenhuis plaatsvinden dan de rest van de voorbereidende onderzoeken. Ziekenhuizen verrekenen deze kosten onderling. Je mag hier dus geen rekening voor ontvangen. Krijg je deze wel, neem dan contact op met de maatschappelijk werker in het transplantatieziekenhuis.

Welke kosten worden vergoed na de operatie?

Alle zorgkosten als direct gevolg van donatie zijn uitgezonderd van het eigen risico sinds januari 2023. Als je na 3 maanden bij nierdonatie en 6 maanden bij leverdonatie na de operatie een medische behandeling nodig hebt, vergoedt je eigen verzekeraar die. Ook vergoedt je eigen zorgverzekeraar de jaarlijkse medische nacontroles. Vertel dus bij de jaarlijkse nacontrole aan de (huis)arts dat hij of zij op de factuur moet zetten dat het gaat om een nacontrole van orgaandonatie. Deze vergoedingen komen niet ten laste van je eigen risico.

Aanvullende medische zorg

Soms heb je aanvullende medisch zorg nodig. Bijvoorbeeld als je moet afvallen om te kunnen doneren en hiervoor naar een diëtist gaat. Of als je na de operatie meer fysiotherapie nodig hebt dan de verzekering vergoedt. Als de zorgverzekering deze zorg niet vergoedt, wordt deze in sommige gevallen wel vergoed via de onkostenvergoeding donatie bij leven.

Stuur altijd een schriftelijke verklaring van het ziekenhuis mee dat je deze zorg nodig had (medische indicatie) én een verklaring van je zorgverzekeraar dat deze de kosten niet vergoed worden. Alle kosten die ná 3 maanden na de donatie worden gemaakt, vallen niet onder de Subsidieregeling donatie bij leven.

Letselschade door donatie

Het komt heel soms voor dat je door de donatie een verwonding of (letselschade) oploopt die niet via de gewone letselschadeverzekering van het ziekenhuis wordt vergoed. Voor die gevallen is er de complicatiedekkingsverzekering. Deze verzekering vergoedt letselschade als vaststaat dat iemands klachten of arbeidsongeschiktheid door de donatie komen en het ziekenhuis geen schuld heeft. De maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan je hier meer over vertellen en eventueel helpen met het indienen van een claim.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?