Medische kosten van donatie bij leven

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de medische kosten van de donatie tot 3 maanden na de operatie bij nierdonatie en tot 6 maanden na de operatie bij leverdonatie. Het gaat dan om de kosten van de voorbereidende onderzoeken, de ziekenhuisopname, operatie en de controles achteraf.

Meld bij uw zorgverzekering dat u donor bent

Een komende operatie moet altijd gemeld worden bij uw aanvraag voor een levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het niet-melden kan gevolgen hebben voor de uitkering, indien er complicaties optreden. Indien u onderzoeken laat doen om te kunnen doneren, dan betaalt de verzekering van de ontvanger de kosten.

Eigen risico aangesproken?

Het kan zijn dat uw huisarts, apotheek of het laboratorium de rekening niet naar de zorgverzekeraar van de ontvanger kan sturen. Dan worden de kosten bij uw eigen verzekering in rekening gebracht. Wordt hierdoor uw eigen risico aangesproken? Dan kunt u deze kosten terugkrijgen via de Onkostenvergoeding donatie bij leven.

Stuur een medische verklaring mee waarom u deze zorg nodig had én een verklaring van de verzekering dat de kosten onder uw eigen risico vallen. Kosten van medicijnen of andere zorgkosten onder de € 25 kunt u betalen uit de eenmalige vergoeding. Deze krijgt u dus niet apart vergoed als ze onder uw eigen risico vallen.

Misschien krijgt u als donor enkele onderzoeken (denk aan het maken van een scan) in een ander ziekenhuis dan waar de rest van de voorbereidende onderzoeken plaatsvindt. Ziekenhuizen verrekenen deze kosten onderling. U mag hier dus geen rekening voor ontvangen. Krijgt u deze wel, neem dan contact op met de maatschappelijk werker in het transplantatieziekenhuis.

Na 3 of 6 maanden vergoedt uw verzekeraar de kosten

Alle zorgkosten als direct gevolg van donatie zijn uitgezonderd van het eigen risico sinds januari dit jaar. Als u na 3 maanden bij nierdonatie en 6 maanden bij leverdonatie na de operatie een medische behandeling nodig hebt, vergoedt uw eigen verzekeraar die. Ook vergoedt uw eigen zorgverzekeraar verder de jaarlijkse medische nacontroles. Vertel dus bij uw jaarlijkse nacontrole aan de (huis)arts dat hij of zij op de factuur moet zetten dat het gaat om een nacontrole orgaandonatie. Deze vergoedingen komen niet ten laste van uw eigen risico.

Aanvullende medische zorg

Soms heeft u aanvullende medisch zorg nodig. Bijvoorbeeld als u moet afvallen om te kunnen doneren en hiervoor naar een diëtist gaat. Of als u na de operatie meer fysiotherapie nodig heeft dan de verzekering vergoedt.
Als de zorgverzekering van de ontvanger én uw eigen verzekering deze zorg niet vergoeden, wordt deze in sommige gevallen wel vergoed via de Onkostenvergoeding donatie bij leven.

Stuur altijd een schriftelijke verklaring van het ziekenhuis mee dat u deze zorg nodig had (medische indicatie) én een verklaring van uw zorgverzekeraar dat deze de kosten niet vergoedt. Alle kosten die ná 3 maanden na de donatie worden gemaakt, vallen niet onder de Subsidieregeling donatie bij leven.

Letselschade door donatie

Het komt heel soms voor dat u door de donatie een verwonding - letselschade - oploopt die niet via de gewone letselschadeverzekering van het ziekenhuis wordt vergoed. Voor die gevallen is er de zogenoemde Complicatiedekkingsverzekering.

Deze verzekering vergoedt letselschade als vaststaat dat iemands klachten of arbeidsongeschiktheid door de donatie komen en het ziekenhuis geen schuld heeft. De maatschappelijk werker van het transplantatieziekenhuis kan u hier meer over vertellen. Hij of zij kan u ook helpen met het indienen van een claim.

Meer weten over de onkosten en vergoedingen?