Missie en visie

Patiënten helpen met een transplantatie van een donororgaan- of weefselDat is waar de NTS voor staat. Daarvoor is het nodig dat er voldoende goede donororganen en weefsels zijn. In ons werk staat respect voor donoren en nabestaanden centraal. Want alleen door hun medewerking wordt transplantatie mogelijk.

Het tekort aan donoren is nog altijd een groot probleem. Nog steeds staan veel mensen op de wachtlijst voor een transplantatie. De NTS wil deze patiënten helpen. We vinden dat transplantatie nog beter geregeld kan worden in Nederland.

We willen informatie over donatie en transplantatie nog beter maken en nog beter samenwerken met alle betrokkenen. Wachtlijsten willen we zo kort mogelijk maken en het liefst helemaal de wereld uit helpen. Eigenlijk zijn we pas tevreden als die bijzondere levensreddende techniek helemaal niet zo bijzonder meer is. En liever gisteren dan vandaag. 

Kernwaarden

Verbinden, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Ons werk is verbinden. We verbinden donor met ontvanger. Maar we verbinden ook droom en daad, wil en wet, vraag en antwoord, kennis van A en kennis van B. We zijn de begrijpende tolk tussen patiënten, artsen, familie van een donor, publiek, politiek en ziekenhuizen. Vaak allemaal tegelijk en door elkaar, zowel nationaal als internationaal. Telkens kijken we waar echt de behoefte ligt en proberen de best passende rol te vervullen. We zijn goede vertellers en nog veel betere luisteraars.

Vertrouwen is essentieel bij alles wat we doen. Zonder vertrouwen is er geen verbinding. Elke dag doen we ons uiterste best om zo helder mogelijk te zijn over donatie en transplantatie. Zonder aarzeling leggen we nog een keer uit wat niet duidelijk is. En nog een keer en nog een keer. Want dit onderwerp is te belangrijk om mensen te verliezen.

Vertrouwen brengt verantwoordelijkheid. De NTS wil een onafhankelijke partner zijn, los van opinie en belangen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door een omgeving te scheppen waar ideeën ontstaan, kennis wordt gedeeld en afspraken worden gemaakt. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook respect voor de donor en de nabestaanden. We willen onze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, maar we zullen op de eerste plaats mensen blijven die hun uiterste best voor andere mensen doen.

Meer over NTS