Organisatie en bestuur

Naomi Nathan is bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting. De raad van toezicht benoemt, adviseert en houdt toezicht op de organisatie. Het managementteam van de NTS bestaat uit de bestuurder en 5 afdelingsmanagers. 

Naomi Nathan

Naomi Nathan (1967)  is vanaf 1 februari 2023 bestuurder van de NTS. Voor die tijd werkte zij in Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar ze sinds 2018 directeur van het HMC Kankercentrum was en daarnaast als clustermanager leiding gaf aan de verbouw en harmonisatie van moeder- en kindzorg. In dit en eerder werk als projectleider in Erasmus MC en als consultant en interim-directeur deed zij veel ervaring op met (her)inrichting en optimalisatie van zorgprocessen en het opzetten van zorgnetwerken. Ze is opgeleid als technisch natuurkundige en heeft ook een bedrijfskundige achtergrond.

Lees hier een interview met Naomi.

Foto van Naomi Nathan
Naomi Nathan

Robin Kleijwegt

Robin Kleijwegt (1972) is sinds 2019 informatiemanager bij de NTS. Bij het transplantatieproces spelen ICT systemen een belangrijke rol. Voor dit proces ontwikkelt de NTS eigen applicaties. Deze applicaties houden we continu bij om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en veranderende gebruikerswensen. Daarvoor heeft de NTS een team van ontwikkelaars, beheerders en datamanagers. Belangrijke functies die we ondersteunen zijn het beheer van de wachtlijsten, het herkennen van donoren, het toewijzen van weefsels en organen, en het volgen van patiënten die een transplantatie hebben gehad. Hiermee wordt het operationele transplantatieproces ondersteund maar ook het onderzoek naar continue verbeteringen van het transplantatieproces. Hierbij werken we samen met artsen, coördinatoren en onderzoekers in het veld.

Kleijwegt werkt al 10 jaar op het raakvlak van zorg en ICT. Hij was betrokken bij de automatisering van ziekenhuisprocessen en het opzetten van informatiesystemen voor de zorg. Robin heeft veel ervaring als afdelingsmanager, productmanager, projectleider en security officer. Robin studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Foto van Robin Kleijwegt
Robin Kleijwegt

Eveline van Dieten

Eveline van Dieten (1970) is sinds 2021 manager van de afdeling Donorvoorlichting, Communicatie en Onderwijs bij de NTS. Het Nederlandse systeem van donatie en transplantatie staat of valt met begrip, vertrouwen en draagvlak in de samenleving. Het is een onderwerp dat iedereen persoonlijk raakt. Dat vraagt om een evenwichtige voorlichting over het bestaan en het belang van het Donorregister en over hoe donatie en transplantatie werkt in de praktijk. Mensen hiervoor breed, herhaaldelijk en waar nodig op maat informeren is één van de kerntaken van de afdeling. Ook is de NTS een vraagbaak voor media over orgaan- en weefseldonatie. Andere kerntaken ter ondersteuning van de wettelijke taken van de NTS zijn de communicatie met het medisch werkveld en het ontwikkelen van scholingen voor deskundigheidsbevordering van medisch professionals rond donatie en transplantatie. Dit alles doet de afdeling in nauwe samenwerking met het medische werkveld, het ministerie van VWS en het CIBG.

Eveline werkt ruim twintig jaar in de zorg. Voorafgaand aan de NTS was zij onder meer manager communicatie in het Haaglanden Medisch Centrum, hoofd communicatie en public affairs bij artsenfederatie KNMG en teamleider schadepreventie bij MediRisk (VvAA). In deze jaren heeft zij veel affiniteit opgedaan met issues- en stakeholdermanagement en artsen- en patiëntencommunicatie.

Op de foto staat Eveline van Dieten, manager van de afdeling donorvoorlichting, communicatie en onderwijs
Eveline van Dieten

Joyce Deggens

Joyce Deggens (1962) is sinds 2023 manager beleid bij de NTS. Voor die tijd werkte ze als directeur-bestuurder van het College Zorgopleidingen aan de ontwikkeling van flexibilisering van zorgopleidingen en passend toezicht, transitie en positionering van de organisatie. Met haar achtergrond als intensive-care verpleegkundige en manager in de acute zorg heeft ze van dichtbij het belang ervaren van een goed lopend proces rondom donatie en transplantatie.

Samen met haar team beleid heeft Joyce een actieve bijdrage aan het optimaliseren van de orgaan en weefselketen, bijvoorbeeld door het opstellen van protocollen en richtlijnen, het uitvoeren van audits en het verzamelen van informatie. Ook faciliteren zij de medisch professionals in het werkveld.

Een foto van Joyce Deggens manager beleid bij de NTS
Joyce Deggens

Johan Jansen

Johan Jansen (1974) is sinds 2023 manager Operations bij de NTS. De afdeling Operations omvat onder andere het Orgaancentrum, de spil van de NTS. Hier staat dag en nacht een team paraat om voor zorgprofessionals het donorregister te raadplegen en te beoordelen of een donor geschikt is voor weefseldonatie. Ook coördineert het Orgaancentrum de uitname van weefsels of schakelen de orgaandonatiecoördinator in als er sprake is van orgaandonatie. Een kerntaak van levensbelang.

Johan kent de zorgwereld door en door met 25 jaar ervaring in diverse zorgorganisaties. Zo werkte hij als manager Bedrijfsvoering in algemeen ziekenhuis Bernhoven in Uden. Hij was bovendien 6 jaar manager in de ouderenzorg en revalidatie bij Pleyade. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan met stakeholdermanagement in de zorg. Johan heeft Geneeskunde en Bedrijfskunde gestudeerd. Een waardevolle combinatie voor het werkveld van de NTS.

Foto van Johan Jansen manager Operations bij de NTS
Johan Jansen

Evert Jan Bos

Evert Jan Bos (1982) is sinds 2023 manager bedrijfsvoering bij de NTS. Tijdens zijn traineeship bij VNU Europe kwam hij al in aanraking met de zorg. Hij werd gegrepen door het harde en mooie werk waar vele zorgprofessionals zich dagelijks voor inzetten. Na jarenlang gewerkt te hebben bij de VNU en de Jaarbeurs heeft hij begin 2018 bewust de stap gemaakt naar Stichting Health Base, dat zich inzet voor het verbeteren van de medische en farmaceutische zorg.

Bij de NTS stuurt Evert Jan het team bedrijfsvoering aan, bestaande uit de afdelingen Juridische Zaken, Human Resources, Financiële Administratie, Facilitaire Zaken en Kwaliteit. Met zijn team zorgt Evert Jan ervoor dat alle ondersteunende processen rondom orgaan- en weefseldonatie soepel verlopen.

Evert Jan studeerde Business Administration en Marketing Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een foto van Evert Jan Bos, manager bedrijfsvoering bij de NTS
Evert Jan Bos

De raad van toezicht

De raad van toezicht bewaakt de kwaliteit van het werk van de NTS onder meer door het goedkeuren van de begroting, het strategisch plan en de jaarrekening. Ook bewaakt de raad van toezicht strategische doelen en maatschappelijke effecten. De raad van toezicht bestaat uit voorzitter Stefan Berger, Henk Smid, Carin Gorter, Marcel Levi en Theo Koster. 

De WNT-verantwoording vind je hier.

Meer over de NTS