Organisatie en bestuur

Naomi Nathan is bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting. De raad van toezicht benoemt, adviseert en houdt toezicht op de organisatie. Het managementteam van de NTS bestaat uit de bestuurder en 4 afdelingsmanagers. 

Naomi Nathan

Naomi Nathan (1967)  is vanaf 1 februari 2023 bestuurder van de NTS. Voor die tijd werkte zij in Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waar ze sinds 2018 directeur van het HMC Kankercentrum was en daarnaast als clustermanager leiding gaf aan de verbouw en harmonisatie van moeder- en kindzorg. In dit en eerder werk als projectleider in Erasmus MC en als consultant en interim-directeur deed zij veel ervaring op met (her)inrichting en optimalisatie van zorgprocessen en het opzetten van zorgnetwerken. Ze is opgeleid als technisch natuurkundige en heeft ook een bedrijfskundige achtergrond.

Foto van Naomi Nathan
Naomi Nathan

Robin Kleijwegt

Robin Kleijwegt (1972) is sinds 2019 informatiemanager bij de NTS. Bij het transplantatieproces spelen ICT systemen een belangrijke rol. Voor dit proces ontwikkelt de NTS eigen applicaties. Deze applicaties houden we continu bij om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving en veranderende gebruikerswensen. Daarvoor heeft de NTS een team van ontwikkelaars, beheerders en datamanagers. Belangrijke functies die we ondersteunen zijn het beheer van de wachtlijsten, het herkennen van donoren, het toewijzen van weefsels en organen, en het volgen van patiënten die een transplantatie hebben gehad. Hiermee wordt het operationele transplantatieproces ondersteund maar ook het onderzoek naar continue verbeteringen van het transplantatieproces. Hierbij werken we samen met artsen, coördinatoren en onderzoekers in het veld.

Kleijwegt werkt al 10 jaar op het raakvlak van zorg en ICT. Hij was betrokken bij de automatisering van ziekenhuisprocessen en het opzetten van informatiesystemen voor de zorg. Robin heeft veel ervaring als afdelingsmanager, productmanager, projectleider en security officer. Robin studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente.

Foto van Robin Kleijwegt
Robin Kleijwegt

Eveline van Dieten

Eveline van Dieten (1970) is sinds 2021 manager van de afdeling Donorvoorlichting, Communicatie en Onderwijs bij de NTS. Het Nederlandse systeem van donatie en transplantatie staat of valt met begrip, vertrouwen en draagvlak in de samenleving. Het is een onderwerp dat iedereen persoonlijk raakt. Dat vraagt om een evenwichtige voorlichting over het bestaan en het belang van het Donorregister en over hoe donatie en transplantatie werkt in de praktijk. Mensen hiervoor breed, herhaaldelijk en waar nodig op maat informeren is één van de kerntaken van de afdeling. Ook is de NTS een vraagbaak voor media over orgaan- en weefseldonatie. Andere kerntaken ter ondersteuning van de wettelijke taken van de NTS zijn de communicatie met het medisch werkveld en het ontwikkelen van scholingen voor deskundigheidsbevordering van medisch professionals rond donatie en transplantatie. Dit alles doet de afdeling in nauwe samenwerking met het medische werkveld, het ministerie van VWS en het CIBG.

Eveline werkt ruim twintig jaar in de zorg. Voorafgaand aan de NTS was zij onder meer manager communicatie in het Haaglanden Medisch Centrum, hoofd communicatie en public affairs bij artsenfederatie KNMG en teamleider schadepreventie bij MediRisk (VvAA). In deze jaren heeft zij veel affiniteit opgedaan met issues- en stakeholdermanagement en artsen- en patiëntencommunicatie.

Op de foto staat Eveline van Dieten, manager van de afdeling donorvoorlichting, communicatie en onderwijs

De raad van toezicht

De raad van toezicht bewaakt de kwaliteit van het werk van de NTS onder meer door het goedkeuren van de begroting, het strategisch plan en de jaarrekening. Ook bewaakt de raad van toezicht strategische doelen en maatschappelijke effecten. De raad van toezicht bestaat uit voorzitter Stefan Berger, Henk Smid, Carin Gorter, Marcel Levi en Theo Koster. 

WNT-verantwoording

De WNT-verantwoording vindt u hier.

Meer over NTS