Waarborgen anonimiteit bij donatie en transplantatie

Bij het publiceren van data of verhalen over donatie of transplantatie is zorgvuldigheid van belang. We doen er alles aan om de privacy van donoren, nabestaanden en ontvangers te beschermen. Lees hoe je zelf kunt bijdragen.

Waarom is anonimiteit zo belangrijk?

De overheid wil de ontvangers en nabestaanden beschermen tegen negatieve gevolgen van onderling contact. Ontvangers en nabestaanden hebben soms verwachtingen die niet uitkomen, waardoor ze teleurgesteld raken. Ook kan een persoonlijke ontmoeting onverwacht emotioneel belastend zijn voor zowel de patiënt als de nabestaanden van de donor. Nabestaanden krijgen daarom nooit persoonlijke gegevens over ontvangers. Ook patiënten krijgen van hun arts geen gegevens over de donor.

Help mee om herleidbaarheid te voorkomen

Ben je journalist, communicatieadviseur in een ziekenhuis of donatie- of transplantatieprofessional? Dan kun je helpen om herleidbaarheid tussen donor en ontvanger te voorkomen. Vermijd specifieke en persoonlijke details bij het maken of vertellen van een verhaal over orgaandonatie.

Drie tips

  • Noem geen volledige namen
  • Noem geen specifieke donatie- of transplantatiedatum
  • Laat bijzondere omstandigheden rondom de donatie of transplantatie weg

Wettelijk kader en uitgangspunten

In het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 (art. 9.1 lid 2) is vastgelegd dat orgaan- en weefseldonatie na overlijden in Nederland anoniem gebeurt. ‘De identiteit van de ontvanger wordt niet bekend gemaakt aan de donor of diens familie, en andersom’.

De NTS heeft uitgangspunten vastgesteld bij publicatie van cijfers over over donatie of transplantatie van organen of weefsels. Om herleidbaarheid te voorkomen publiceren we uitsluitend samengevoegde data. Lees de uitgangspunten (pdf) 

Voor de pers

Ben je bezig met een publicatie over donatie of transplantatie? Zoek je informatie of heb je vragen?