Met wie werken we samen?

Transplantatiecentra

Alleen de universitaire ziekenhuizen mogen transplantaties uitvoeren van organen bij patiënten die een donororgaan nodig hebben. Elk universitair ziekenhuis kan transplantaties van nieren doen. Maar het ministerie van VWS bepaalt of een ziekenhuis ook andere organen mag transplanteren. Weefsels transplanteren kan in alle Nederlandse ziekenhuizen.

Lees meer over organisatie in de regio's.

Eurotransplant

Eurotransplant is de organisatie die namens de NTS de wachtlijsten voor orgaantransplantatie beheert. In Eurotransplant werken 8 landen samen: Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Luxemburg, Kroatië, Duitsland, Hongarije en België. Hierdoor kunnen veel meer patiënten geholpen worden. Eurotransplant regelt namens de NTS de objectieve toewijzing van organen aan de meest geschikte patiënt.

Lees meer over Eurotransplant.

ETB-BISLIFE (weefselbanken)

ETB-BISLIFE is officieel erkend door het ministerie van VWS. ETB-BISLIFE bewerkt en bewaart gedoneerd menselijk weefsel en levert dit aan de behandelende artsen voor transplantatie.

Lees meer over ETB-BISLIFE.

Amnitrans EyeBank Rotterdam (AER)

AER is een non-profit weefselbank die deel uitmaakt van het in Rotterdam gevestigde Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS). Tot het NIIOS behoren
ook een zelfstandig behandelcentrum voor verzekerde zorg voor patiënten met hoornvliesaandoeningen en NIIOS R&D die operatietechnieken ontwikkelt en verfijnt. De Nederlandse Transplantatie Stichting bepaalt welke hoornvlies naar welke patiënt gaat.

Lees meer over Amnitrans EyeBank Rotterdam.

Weefsel Uitname Organisatie Nederland (WUON)

De WUON heeft specialistische teams die 24/7 iedere soort gedoneerd menselijk weefsel kunnen uitnemen: bot- en peesweefsel, hart voor hartkleppen, grote vaten, huid en oogweefsel. Dat doen deze teams in ziekenhuizen en mortuaria door heel Nederland. De WUON zorgt ervoor dat uitname altijd respectvol gebeurt.

Lees meer over WUON.

Witte Kruis en Kijlstra

De NTS heeft zelf geen chauffeurs in dienst. Wij hebben overeenkomsten gesloten met twee vervoersbedrijven Witte Kruis en Kijlstra. Lees meer over vervoer van organen.