Wachtlijst en transplantatie van lever

De lever is een orgaan waar heel veel belangrijke stofwisselingsprocessen plaatsvinden, zoals de opslag van suikers en het maken van stollingseiwitten. Ook maakt de lever giftige stoffen onschadelijk. Hij produceert ook gal, dat zorgt voor een betere opname van vetten in de darm. Is de lever ziek, dan kan de lever zijn functie niet meer goed uitoefenen en kunnen giftige stoffen, zoals bilirubine en ammoniak zich opstapelen in het lichaam. Als er geen andere behandelingen meer zijn voor de zieke lever kan een levertransplantatie nodig zijn.

De wachtlijst voor een donorlever

De wachtlijst voor een donorlever werkt met een puntensysteem. Patiënten krijgen punten op basis van hun medische situatie. Hoe meer punten, hoe ernstiger de situatie. Wanneer je aan de beurt bent voor een donorlever kun je zien aan het aantal punten dat je hebt. 

Leverfalen kan zich over langere tijd ontwikkelen (chronisch leverfalen) of kan zeer plotseling ontstaan (acuut leverfalen). Wie door acuut leverfalen levensbedreigend ziek is en voldoet aan een aantal eisen krijgt direct een ‘hoog urgente status’ en kan dan een orgaan ontvangen uit het internationale aanbod van organen. Wel moeten de donor en de wachtlijstpatiënt een passende bloedgroep hebben.

Hoe sta ik op de wachtlijst?

De MELD score is een puntensysteem om de ernst van de leverziekte (en daarmee overlijdensrisico) te bepalen van patiënten op de wachtlijst. MELD staat voor Model for End-stage Liver Disease. 
Je krijgt punten voor:

 • de snelheid waarmee je bloed stolt
 • hoe goed jouw nieren werken
 • de mate waarin jouw lever bilirubine afvoert, een stof die geelzucht veroorzaakt

Hoe hoger de MELD score, hoe groter de kans is dat je komt te overlijden, hoe hoger je op de wachtlijst komt. De uitslagen van het laboratoriumonderzoek bepalen jouw MELD score. De MELD score kan een waarde hebben tussen 6 en 40. Dat getal geeft aan hoe groot de kans is dat je binnen 3 maanden overlijdt. Bij een score van 40 is de kans dat je binnen 3 maanden overlijdt het grootst.
 

Zo werkt de wachtlijst met de MELD score

Je behandelend arts in het transplantatieziekenhuis berekent jouw MELD score steeds opnieuw volgens een vast schema:

 • elke week: bij een score van 25 of hoger
 • elke maand: bij een score tussen 19 en 24
 • elke 3 maanden: bij een score tussen 11 en 18
 • elk jaar: bij een score van 6 tot 10

De arts werkt jouw MELD score bij via een computersysteem. Ook bepaalt de arts aan welke eisen de lever van jouw donor moet voldoen. Bij plotselinge verslechteringen wordt de MELD score opnieuw berekend.

Bij sommige patiënten onderschat de MELD score het risico op overlijden, bijvoorbeeld mensen met kanker in de lever. Zij krijgen een speciale MELD score die beter weergeeft hoe hun situatie is. Ook kinderen jonger dan 16 jaar krijgen een aparte score.
 

Voorrang met status

De volgende patiënten hebben voorrang op de wachtlijst met het MELD puntensysteem. Zij kunnen een orgaan ontvangen uit het internationale aanbod van organen:

 • patiënten met acuut leverfalen: een internationaal team van artsen bepaalt of zij een hoog urgente status krijgen
 • patiënten waarbij binnen 15 dagen blijkt dat levertransplantatie niet geslaagd is: zij krijgen een hoog urgente status
 • patiënten die op een lever én een alvleesklier, longen, hart of dunne darm wachten krijgen voorrang, omdat dit zeldzame combinaties zijn
   

Toewijzen donorlever

Als er een donorlever beschikbaar komt, kijkt de computer eerst of de lever geschikt is voor de internationale groep patiënten met een hoog urgente status. Ook rekent het computerprogramma uit hoe het zit met de uitwisseling van de organen tussen landen; of er nog een eerlijke verdeling is. De medische gegevens van donor en patiënt moeten ook bij elkaar passen, zoals het gewicht en de bloedgroep.

Internationaal kan de groep kandidaten er bijvoorbeeld zo uitzien:

 • Een patiënt met een hoog urgente status (kind of volwassene) met een goede overeenkomst in bloedgroep. Bij meer patiënten met dezelfde status komt degene met de langste wachttijd bovenaan.
 • Een patiënt die wacht op een lever én een alvleesklier, longen, hart of dunne darm (kind of volwassene). De bloedgroep van donor en patiënt zijn precies hetzelfde. Als er meer patiënten zijn met dezelfde status komt degene met de langste wachttijd bovenaan de lijst.
 • Een patiënt met de hoogste MELD score (30 of meer) in een land dat nog een lever tegoed heeft van het donorland. Dit kan een kind of een volwassene zijn. Bij patiënten met dezelfde MELD score geldt de beste overeenkomst in bloedgroep.
   

Volgorde Nederlandse wachtlijst MELD score

Als de donorlever niet geschikt is voor de internationale groep hoog urgente patiënten, berekent de computer de volgorde van kandidaten op de Nederlandse wachtlijst. In het voorbeeld zie je dat bij patiënten met dezelfde MELD score, meetelt hoe lang ze op de wachtlijst staan met hun score.

 • Patiënt met MELD-score 26 sinds 1 dag. Daarvoor had hij 22 dagen lang MELD score 22. Nu staat hij bovenaan de wachtlijst.
 • Patiënt met MELD score 25 sinds 6 dagen. Deze patiënt is heel plotseling ziek geworden en had eerder geen MELD score.
 • Patiënt met MELD score 25 sinds 2 dagen. Deze patiënt stond eerder 3 dagen op de lijst met MELD score 26.
 • Patiënt met MELD score 25 sinds 2 dagen. Deze patiënt stond eerder 2 dagen op de lijst met MELD score 27.
 • Patiënt met MELD score 18 sinds 30 dagen. Deze patiënt stond eerder 2 dagen op de lijst met MELD score 20.
 • Patiënt met MELD score 18 sinds 30 dagen. Deze patiënt stond eerder 50 dagen op de lijst met MELD score 8.
   

Transplantatie met levende donor

Naast levertransplantatie met een overleden donor is het ook mogelijk dat een levende donor een deel van zijn of haar lever afstaat aan een patiënt. Het mooie van de lever is dat het weefsel weer kan aangroeien bij zowel de donor en de patiënt. Daarnaast kan een transplantatie met een levende donor goed gepland worden. Dat is goed voor kans op slagen van de transplantatie. Maar ook zo’n donoroperatie is niet zonder risico’s voor de donor. Daarom moet de donor hiervoor eerst medisch goedgekeurd worden. 

Welke ziekenhuizen voeren levertransplantaties uit?

Alleen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) - Rotterdam en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voeren levertransplantaties uit. De laatste twee ziekenhuizen doen ook transplantaties met levende donoren. 

De operatie 

De operatie van jouw donor vindt meestal pas plaats als je al bent opgeroepen. Na uitname van de lever weten de artsen zeker of het orgaan geschikt is voor transplantatie. Het ziekenhuis onderzoekt het risico op afstoting van de organen. Als het orgaan geschikt is, dan wordt het zo snel mogelijk naar het transplantatieziekenhuis gebracht. Als het nodig is, gebeurt dat met een spoedtransport over de weg, per helikopter of met het vliegtuig. Jouw familie kan tijdens het wachten bij je blijven. Heb je vragen over de operatie? Neem dan contact op met de behandelend arts.

Afstotingsmedicijnen

Om te voorkomen dat je lichaam de nieuwe lever afstoot, krijg je afstotingsmedicijnen. Dit zijn vaak veel medicijnen die je meerdere keren per dag moet innemen. Dat kan zwaar zijn. In de eerste 3 maanden na de transplantatie is de kans op afstoting het grootst. Een spannende periode, ook voor de mensen om je heen. Ook na deze periode vinden sommige mensen het lastig om op hun nieuwe orgaan te vertrouwen. Met anderen erover praten kan helpen. Meestal is afstoting geen groot probleem als je de afstotingsmedicijnen goed inneemt.  

Hoe lang gaat een donorlever mee?

Je ziet hieronder hoeveel procent van de getransplanteerde levers goed werkt in de eerste 5 jaar. In de eerste weken na de transplantatie stopt gemiddeld ongeveer 10 procent van de donorlevers met werken. Daarna gaat het percentage werkende levers steeds langzamer omlaag. Na 5 jaar werkt gemiddeld nog 69 procent van de getransplanteerde levers. 

Dit plaatje geeft aan hoe lang een donorlever meegaat

Als de getransplanteerde lever niet meer werkt

Als een getransplanteerde lever niet meer werkt, zal de patiënt overlijden tenzij de patiënt in aanmerking komt voor een tweede transplantatie. Er is een kans dat de patiënt dan op tijd een nieuwe donorlever ontvangt.  

Een nieuw evenwicht

Een transplantatie (en de zware periode die eraan voorafgaat) is zwaar voor het hele gezin. Patiënten vertellen dat het hun gezinsleven voor altijd heeft veranderd: ze genieten meer van het leven en van elkaar. Maar als iemand die ernstig ziek was ineens weer veel meer (zelf) kan, is dat voor iedereen even wennen. Partners moeten weer een nieuw evenwicht vinden in hun relatie. Het kan goed zijn om hier al vóór de operatie over te praten.

Bedankbrief

Veel ontvangers voelen dankbaarheid voor de donor. Het is mogelijk om een bedankbrief te schrijven om de familie van de donor te bedanken. Dat kan via de NTS of de orgaandonatiecoördinator. De brief moet wel anoniem zijn. Dat wil zeggen dat er geen naam of andere gegevens in staan. De NTS of de orgaandonatiecoördinator zorgt ervoor dat de brief op de juiste plek terechtkomt. Een bedankbrief wordt meestal erg gewaardeerd door nabestaanden van de donor.

Meer informatie

Vragen over je persoonlijke situatie? Overleg dan met je behandelend arts.