Wachtlijst en transplantatie van huid

Donorhuid is nodig voor brandwonden en andere wonden die moeilijk genezen. Donorhuid dicht meteen de wond en probeert infecties zo veel mogelijk te voorkomen. Door donorhuid te gebruiken heeft iemand minder pijn en minder grote littekens. 

Artsen halen bij de donor een heel dunne laag huid van de rug, de linker- en rechterzijde en achterkant van de benen en billen; niet van andere plaatsen op het lichaam. Soms kunnen ze ook een dikkere laag van de rug halen. Deze kunnen ze bewerken en gebruiken voor mensen met diepe wonden.

De wachtlijst voor huid

Er is geen wachtlijst voor huid. De arts kan via een aanvraagformulier van de huidbank donorhuid aanvragen. 

Hoelang gaat donorhuid mee?

Donorhuid kan worden toegepast bij tweedegraads en bij derdegraads brandwonden.

Donorhuid kan worden toegepast als ´biologisch´ verband bij de behandeling van tweedegraads brandwonden. De donorhuid geeft een sterke pijnvermindering en werkt als tijdelijke vervanger voor de verbrande eigen huid. Met tijdelijk wordt bedoeld de periode dat de eigen huid onder de donorhuid herstelt. 

Een andere toepassing is de dubbelbedekking bij derdegraads brandwonden. Na verwijdering van het afgestorven huid wordt de wond bedekt met eigen huid. Daaroverheen gaat de donorhuid ter bescherming zodat de eigen huid ongestoord kan uitgroeien. Donorhuid kan ook gebruikt worden ter verbetering van het wondbed bij derdegraads wonden, als voorbereiding op een definitieve auto(huid)transplantaat, huid van patiënt zelf. Meer informatie over donorhuid vind je op de website van ETB-BISLIFE.

Toewijzen donorhuid

De grootte van de wond en de benodigde donorhuid bepaalt de behandelend arts. Donorhuid wordt beoordeeld, bewerkt en opgeslagen in de huidbank. De arts kan donorhuid aanvragen bij de huidbank.

Lees meer over de huidbank.

Operatie huid

Met een speciaal instrument wordt bij de donor een dunne laag van de huid afgehaald. De huid wordt vervolgens bij de patiënt aangebracht op de gewenste plaats en op zijn plek gehouden met hechtingen.

Huidtransplantatie kan worden toegepast bij:

  • verwondingen zoals brandwonden en operatiewonden
  • het sluiten van chirurgische wonden bijvoorbeeld bij huidkanker
  • chronische wonden

Er zijn verschillende behandelmethoden. Uw arts overlegt met je wat de beste behandeling is.

Na de operatie

Je bespreekt met je arts wat je wel en niet mag doen na de operatie. Om het huidtransplantaat goed te laten genezen is het belangrijk dat je de eerste dagen rust houdt. Je krijgt medicijnen om de pijn tegen te gaan.

Lees meer algemene informatie over de wachtlijst voor weefseltransplantatie.