Protocol Kind als donor

In het protocol Kind als donor vindt u de belangrijkste informatie voor de omgang met ouders van donoren jonger dan 18 jaar. Alle informatie uit het Modelprotocol die relevant is bij een donor jonger dan 18 jaar, is in het protocol Kind als donor bij elkaar gezet.

Download het protocol Kind als donor (versie juli 2022)

Download PDF