Terug naar het vorige niveau: 4. Het donatiegesprek

4.12. Vastleggen van de toestemming

Is er toestemming voor donatie? Dan moet deze toestemming vastgelegd worden in het medisch dossier van de donor en op het donatieformulier. Hieronder staat wie waarvoor verantwoordelijk is. Beschrijf, indien mogelijk, ook het proces van toestemming.

  • Medisch dossier: door de arts
  • Donatieformulier/overlijdensformulieren: door de arts
  • Verpleegkundig dossier: door de verpleegkundige
  • DPA, ODC-dossier (bij orgaandonatie): door de ODC

Bij niet-natuurlijk overlijden:

  • Overlijdenspapieren: door de forensisch arts. (LET OP: het donatieformulier moet worden ingevuld door de betrokken arts van het ziekenhuis.)