Kunt u donor bij leven worden?

Of u donor bij leven kunt worden hangt af van verschillende dingen. Lees hier meer informatie over donatie bij leven als u een nier of deel van uw lever wilt afstaan. 

U kunt zich aanmelden voor een eerste afspraak in het transplantatieziekenhuis als u aan de voorwaarden voldoet die in de Wet op de orgaandonatie (Wod) staan. Om te doneren moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn en in staat om duidelijk te maken wat u wilt
  • de beslissing vrijwillig nemen en hiervoor geen cadeaus of geld krijgen
  • gezond genoeg zijn en een goede lichamelijke conditie hebben
  • geen (erfelijke) ziekte hebben waardoor de kans groot is dat u zelf later in de problemen komt als u uw nier doneert
  • niet zwanger zijn
  • geen bloedziektes, lever- of nierziektes of stollingsproblemen hebben

Bij leven een nier afstaan hoe gaat dat?

Het filmpje is er ook in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch

Leeftijdsgrens

Er is geen maximumleeftijd voor het afstaan van een nier. Het ziekenhuis onderzoekt grondig of een oudere donor gezond genoeg is voor de operatie en met 1 nier kan leven. Een oudere donor kan een nier aan een oudere patiënt doneren, maar ook aan een jongere of een kind. Een kind kan al als het 1 of 2 jaar oud is een nier van een volwassene krijgen. Voor het afstaan van een deel van de lever geldt een maximum leeftijd van 60 jaar. Een volwassene kan een deel van de lever ook afstaan aan een kind.

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u uw keuze en de risico’s goed afgewogen? Dan kunt u zich bij een transplantatieziekenhuis melden voor meer informatie of een intakegesprek. Of u ook echt kunt doneren, wordt pas duidelijk na uitgebreid onderzoek.

Transplantatieziekenhuizen

Transplantaties worden in Nederland in transplantatieziekenhuizen uitgevoerd. Die zijn onderdeel van de zeven academische centra: de ziekenhuizen die bij een universiteit horen. Deze ziekenhuizen hebben hiervoor een vergunning en voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgesteld door de minister in de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).

Nierdonatie aan een kind

Alleen het AMC, het Erasmus MC en het Radboudumc voeren niertransplantaties bij kinderen uit. Wilt u een nier afstaan aan een kind? Neem dan contact op met het ziekenhuis waar dit kind in behandeling is.

Leverdonatie

Alleen UMCG en Erasmus MC voeren leverdonaties bij leven uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze gespecialiseerde transplantatieziekenhuizen. 

Meer weten over nierdonatie bij leven?