Leven met 1 nier

Met één gezonde nier kun je prima leven. De overgebleven nier neemt het werk van de weggehaalde nier voor een deel over. Je totale nierfunctie is dan zo’n 65 tot 75% van toen je nog twee nieren had. Dat is ruim voldoende.

De meeste mensen die een nier hebben afgestaan, merken dan ook geen enkel verschil met toen ze nog twee nieren hadden. Je kunt alles doen wat je altijd deed, zoals sporten en reizen. Ook hoef je geen medicijnen te nemen of een dieet te volgen.

Wel is het belangrijk dat je genoeg drinkt, gezond leeft en niet rookt. Ook is het beter om geen pijnstillers met ontstekingsremmer te slikken. Die kunnen de overgebleven nier beschadigen. 

Hoe is het om te leven met 1 nier?

Het filmpje is er ook in het Engels, Spaans, Turks en Arabisch

Arts maakt inschatting van je risico op nierziekte

Als je een nier afstaat, is het belangrijk dat de overgebleven nier gezond blijft. De nierspecialist maakt in het uitgebreide onderzoek vóór de donatie een inschatting van het risico op nierfalen. Nierfalen betekent dat je nieren minder goed of helemaal niet meer werken.

Hoe gezond blijf je in de toekomst?

Er zijn onderzoeken gedaan naar de gezondheid op langere termijn van mensen die een nier gedoneerd hebben. Uit sommige van deze onderzoeken blijkt dat nierdonoren niet meer risico lopen op het ontstaan van een nierziekte dan anderen. Deze vergelijking is misschien niet helemaal eerlijk, omdat iemand die een nier doneert vaak gezonder is dan een gemiddelde persoon. Daarom is het beter om nierdonoren te vergelijken met mensen die net zo gezond zijn.

Onderzoeken die op deze manier zijn uitgevoerd, laten zien dat de kans op nierfalen misschien iets groter wordt. In een Amerikaanse studie naar de kans op nierfalen binnen vijftien jaar na donatie werd deze kans op 1 op 400 tot 1 op 200 geschat.

Het is hierbij niet zeker of dit extra risico door de donatie komt. Het kan ook zijn dat donoren die een nier afstaan aan een familielid met een nierziekte zelf ook een iets grotere erfelijke aanleg hebben voor nierproblemen.

Jongeren iets hoger risico

Jongeren kunnen een iets hoger risico hebben op gezondheidsproblemen op de langere termijn dan ouderen. Dat heeft te maken met hun langere levensverwachting. Van jonge mensen weet men immers nog niet wie gezond ouder wordt en wie een ziekte ontwikkelt die schade aan de nieren kan veroorzaken.

Zwanger worden

Je kunt gewoon zwanger worden met één nier. Vrouwelijke nierdonoren hebben wel meer kans op een hoge bloeddruk tijdens hun zwangerschap. Ook is de kans op een zwangerschapsvergiftiging groter.

Wil je nog zwanger worden? Vertel dit dan bij het eerste gesprek. De arts kan met je bespreken waar je rekening mee moet houden. De kans om zwanger te worden verandert niet als je een nier doneert.

Je krijgt voorrang op de wachtlijst

Als je nierproblemen krijgt en een nieuwe nier nodig hebt, krijg je voorrang op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor. Net als voor ieder ander geldt dat je alleen op de wachtlijst komt als uit onderzoeken blijkt dat een transplantatie een goede kans van slagen heeft.

Je kunt maar één keer doneren

Komt nierziekte in je familie voor? Dan is het belangrijk dat je je goed realiseert dat je maar één keer een nier kunt doneren. Bedenk dan ook goed op welk moment en aan wie je een nier wil afstaan. 

Meer weten over nierdonatie bij leven?