Terug naar het vorige niveau: Publicaties en naslag

Vergoeding onkosten bij weefseldonatie

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) vergoedt de meerkosten die uitvaartondernemingen en mortuaria maken bij een weefseldonatieprocedure. Nabestaanden van een donor mogen zelf nooit een rekening ontvangen voor de meerkosten als gevolg van de donatie.

Stuur de rekening voor meerkosten in verband met orgaan- of weefseldonatie daarom rechtstreeks naar ons.

Het factuuradres is:
Nederlandse Transplantatie Stichting
t.a.v. Financiële administratie
Postbus 2304
2301 CH Leiden

De Nederlandse ziekenhuizen worden door de NTS geïnformeerd over de vergoedingen omtrent orgaandonatie. Medisch professionals die vragen hierover hebben, kunnen contact opnemen met het beleidssecretariaat van de NTS via beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl.

Welke kosten krijgen uitvaartondernemingen en mortuaria vergoed?

  1. het vervoer van de overleden donor van en naar een geschikte uitnamelocatie
  2. een langer verblijf in het mortuarium als gevolg van de donatie 
  3. een vergoeding voor het beschikbaar stellen van faciliteiten, zoals ruimte en obductietafel

Vergoedingen voor gebruik faciliteiten bij weefseldonatie

Begunstigde Type donatie Tijdsduur Vergoeding 2023 (inclusief BTW)
Donorziekenhuis Gebruik mortuarium: Cornea-donatie  1 uur € 23,02
" Gebruik mortuarium: Huiddonatie 2 uur € 46,04
" Gebruik mortuarium: Hartklepdonatie 2,5 uur € 57,55
" Gebruik OK bij: Botweefsel-explantatie - € 437,45
" Gebruik OK bij: Cardiectomie (indien geen MOD) - € 115,12
Chirurg van ZUT-team Uitname hartkleppen € 172,67

Laatste aanpassing: januari 2023

Naar wie verwijs ik nabestaanden als zij vragen hebben?

Voor familie is een donatie vaak ingrijpend. Krijgt u als uitvaartondernemer of medewerker van een mortuarium vragen over de donatieprocedure? Verwijs dan naar de betrokken arts of Orgaandonatiecoördinator. Of naar de donatiecoördinator van het ziekenhuis van de donor.

Heeft de familie nog algemene vragen over orgaan- en weefseldonatie? Bijvoorbeeld over hersendood of over donorregistratie? Verwijs hen dan naar deze website.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook: