Terug naar het vorige niveau: 3. Donorregister raadplegen en vervolgstappen bepalen

3.6. Voorbereidende handelingen voor een mogelijke orgaandonatie

Is er mogelijk sprake van orgaandonatie, dan mogen er voorbereidende handelingen voor de donatie worden verricht voordat de potentiële donor is overleden. Het doel hiervan is om de organen geschikt te houden voor transplantatie. Hieronder staat wat voorbereidende handelingen zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden. Deze regels komen uit de Wod.

3.6.1 Wat zijn voorbereidende handelingen?

De voorbereidende handelingen voor orgaandonatie zijn:

 • onderzoeken doen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de donatie
 • de kunstmatige beademing in werking stellen of in stand houden
 • de bloedsomloop kunstmatig in stand houden
 • andere maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de organen geschikt te houden voor donatie

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een patiënt mag worden geïntubeerd om orgaandonatie mogelijk te maken. Dit mag alleen als aan onderstaande voorwaarden is voldaan.

3.6.2 Wanneer mag gestart worden met de voorbereidende handelingen?

De arts mag beginnen met de voorbereidende handelingen als voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

 • Het Donorregister is geraadpleegd.
  • Is de patiënt geregistreerd met ‘ja of ‘geen bezwaar’, dan mag direct gestart worden met de voorbereidende handelingen.
  • Als de patiënt met ‘NEE’ geregistreerd staat, mogen er geen voorbereidende handelingen worden verricht. Donatie is dan niet van toepassing.
  • Als de patiënt de keuze aan de nabestaanden of een specifieke persoon heeft overgelaten, mag gestart worden met de voorbereidende handelingen in afwachting van het gesprek met de nabestaanden of de specifieke persoon.
  • Als er een blokkade is van het Donorregister of als er geen registratie van de patiënt aanwezig is, mag gestart worden met de voorbereidende handelingen in afwachting van het gesprek met de nabestaanden.
 • Het is medisch zinloos om de patiënt verder te behandelen.
 • Het besluit tot staken van de behandeling moet genomen zijn, voordat er handelingen worden verricht die alleen bedoeld zijn voor de donatie.
 • De patiënt zal binnen afzienbare tijd overlijden.
 • De voorbereidende handelingen zijn niet in strijd met de geneeskundige behandeling.
 • Er kan niet met de voorbereidende handelingen worden gewacht tot na het overlijden.
 • De familie heeft geen bezwaar gemaakt tegen de voorbereidende handelingen. (Als de familie nog niet bereikt is, mag gestart worden met de voorbereidende handelingen.)